Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców

Przewodniczący - p. Irena Gazda

Zastępca Przewodniczącego - p. Dorota Mikula

Skarbnik - p. Paulina Szpilka

Sekretarz - p. Karolina Żaba

Inne Funkcje Pełnione przez Rodziców


Dyżury koordynuje p. Katarzyna Bittner

Pomoc w bibliotece p. Irena Gazda


Jak jeszcze można brać czynny udział w życiu szkoły?

Koordynacja dyżurów i członkostwo w 

Zarządzie Rady Rodziców to nie jedyne możliwości brania czynnego udziału w życiu szkoły. W ciągu roku organizowane jest wiele akademii i imprez, które przygotowują rodzice. Zawsze potrzebujemy chętnych do koordynacji i organizowania wszelkich szkolnych przedsięwzięć.

Zachęcamy też do brania udziału w zebraniach.