Dyżury Rodziców

Każda z rodzin Polskiej Szkoły zobowiązana jest raz w roku do pełnienia dyżuru podczas trwania zajęć. W przypadku niestawienia się na dyżur obowiązuje kara 30 dolarów. 

Listę dyżurów na najbliższe tygodnie można znaleźć w dziale "Pliki do Pobrania"

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wyznaczona data dyżuru  Państwu nie odpowiada, prosimy o kontakt z p. Kasią Bittner - katibittner@gmail.com 

Zmianę daty dyżuru prosimy sygnalizować przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Prosimy również o zapoznanie się z poniższym regulaminem dyżurnego. Każdy dyżurujący będzie bowiem zobowiązany do podpisania go przed rozpoczęciem dyżuru. 

Obowiązki osoby dyżurującej

1. Stawienie się na dyżur przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. 

2. Otoczenie opieką uczniów, którzy czekają na zajęcia lekcyjne. 

3. Podczas zajęć osoba dyżurująca ma obowiązek :  

a/ dopilnować porządku na korytarzach i w łazienkach, 

b/ zwracać uwagę, aby uczniowie nie wychodzili z budynku szkolnego,

 c/ dbać o bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw i zajęć  lekcyjnych, 

d/ zwracać uwagę na poszanowanie przez uczniów zarówno mienia szkolnego, jak i własności innych uczniów,   

e/ zwracać uwagę, aby osoby obce nie przebywały na terenie budynku szkolnego, 

f/ sprawdzić z nauczycielem, czy osoba odbierająca dziecko ze szkoły jest do tego upoważniona, 

g/ zwracać uwagę uczniom, którzy  niewłaściwie się zachowują, 

h/ powiadomić  nauczyciela lub dyrektora szkoły o wszelkich zauważonych incydentach lub niebezpiecznych przedmiotach przyniesionych przez uczniów na teren szkoły.    

4. Osoba dyżurująca kończy dyżur po zakończeniu zajęć szkolnych, po wcześniejszym sprawdzeniu porządku w klasach, na korytarzach  i w łazienkach .  
 

Do obowiązkow nauczyciela i uczniów nalezy wytarcie tablic, pozbieranie smieci z podłogi, ustawienie krzeseł oraz sprawdzenie czy okna są zamkniete.
 

Bardzo dziekujemy wszystkim za pomoc w zapewnieniu naszym dzieciom bezpieczenstwa i przyjemnych warunkow do nauki oraz za pomoc w uszanowaniu własnosci St. James the Apostle Church.